Lord Vishnu Temples

Suchindram Thanumalayan Temple
Govindaraja Swamy Temple
ranganathaswamy temple
Vishnupad Mandir Gaya
Bhadrachalam Annavaram Simhachalam Tour
Puri Jagannath Temple
Tirumala Tirupati Balaji Temple
Padmanabhaswamy Temple