Ashtavinayak Temples

Siddhatek Ganpati
Lenyadri Ganpati Temple
Mahad Ganpati Temple
Pali Ganpati